MOTIF UKIRAN MINANGKABAU

Oleh : Zulfikri

PERAN KATA-KATA DALAM UKIRAN

Falsafah atau pandangan hidup masyarakat adat Minagkabau adalah “adat basandi syarak syarak basandi kitabullah” (ABS-SBK) “syarak mangato, adat mamakai, alam takambang jadi guru”Dalam hal ini akal dan budi, keluasan perasaan budi sangat berperan, “manusia tahan kieh, binatang tahan lacuik, kilek baliung alah ka kaki, kilek kaco alah kamuko, tagisia lah labiah bak kanai, tasinggung labiah bak jadi”. Pepatah tersebut menuntut kearifan dan kebijaksanaan manusia dalam berkata bertindak dan bekerja. Sehingga disebut pula dalam adat “nan bagarih babalabeh” sebagai hasil kearif bijaksanaan sebagai berikut :

Basilek diujung lidah
Malangkah dipangka karih
Bamain diujuang padang
Tahu dikieh kato putuih
Tahu digelek kato abih
Tahu diereang jo gendeang
Sarato kurenah jo baenah
Tahu dirunciang ka mancucuak
Tahu dirantiang kamalantiang
Tahu didahan kamahimpok
Tahu digantiang nan kaputuih
Tahu dicondong kamahimpik
Tahu dibiang nan katabuak
Tahu diunah kamahambek
Tahu dibayang kato sampai

Dalam melahirkan motif-motif dasar ukiran juga terdapat ungkapan adat atau pepatah petitihnya sebagai pangkal tolak renungan seni ukir Minangkabau.

Ukia banamo bungo janggi
Sakaki samundam panuah
Dibaliak gunuang maha biru
Ditangahnyo tatandu bararak
Kiri kanan baaka cino
Kaliliang bungo sari manjari
Warano kambang gumirab
Turang manurang biludu gandum
Siba batanti kiri kanan
Buatan jambak jambu erang
Batatah intan co padi
Ruponyo bagirinyam
Kilau gumilau camburano
Ukia banamo dandam tak sudah
Salusin buliah diragam
Salaso dapek dilariak
Maukia dipapan laweh
Elok arak dihari paneh
Rancak lenggang di jalan data
Tiok kelok nampak baliku
Makanan ukia kasamonyo
Cancang tadaeh jadi ukia
Alam takambang jadi guru
Raso pareso tagak ditangah
Alua jo patuik mangamudi
Panakiak pisau sirauik
Ambiak galah batang lintabuang
Salodang ambiak kaniru
Nan satitiak jadikan lauik
Nan sakapa jadikan gunuang
Alam takambang jadi guru
Nan Basaluak nan balaka
Nan Bakaik nan bagagang
Supayo tali nan jan putuih
Kaik kaik nak jan sangkah
Kaluak paku kacang balimbiang
Tampuruang lenggang lenggokkan
Bawo manurun ka Saruaso
Anak dipangku kamanakan dibimbiang
Urang kampuang dipatenggangkan
Tenggang nagari jan binaso
Tenggang sarato jo adatnyo
Pilin aka nak mamanjek
Pilin jariang nak barisi
Ramo-ramo sikumbang jati
Katik Endah pulang bakudo
Patah tumbuah hilang baganti
Pusako turun ka nan mudo

LETAK UKIRAN

Walaupun tempat ukiran pada sebuah rumah “gadang” tidak muthlak ada satu jenis ukiran, namun hal ini diatur dan berpedoman juga pada ukuran “jangko” dalam adat. “Patut senteang” tidak boleh dalam, “patut” dalam boleh “senteang” , didalam “alur” dengan “patut, malabihi ancak-ancak, mangurangi sio-sio, talampau aru bapantiangan, kurang aru cirik kambiangan, condong mato ka nan elok, condong salero ka nan lamak.

Namun secara umum dapat dijelaskan letaknya pada bahagian rumah “gadang” yang walaupun pada beberapa daerah di Minagkabau masih terdapat perbedaan. Adapun tempat atau letak ukiran serta jenisnya adalah sebagai berikut :

PADA LINGKUNGAN ANJUANG RUMAH

Jenis atau Ragam Ukiran : Penempatan atau lokasi Ukiran :
 • 1. Saluak Laka
 • 2. Labah Mangirok
 • 3. Kalalawa Bagayuik
 • 4. Salimpat
 • 5. Tatandu Manyasok Bungo
 • 6. Itiak Pulang Patang
 • 7. Tangguak Lamah
 • 8. Lumuik Hanyuik
 • 9. Pesong Aia Babuih
 • 10. Tupai Managun
pada pereng
pada papan galuang
pada dinding hari
pada papan salangko
pada papan sabalik anjuang
pada paso-paso
pada tarawang
pada lambai-lambai tagak
pada camin-camin
pada petak dindiang hari

PADA BADAN RUMAH

Jenis atau Ragam Ukiran : Penempatan atau lokasi Ukiran :
 • 1. Pisang Sasikek
 • 2. Aka Cino Sagagang Duo Gagang
 • 3. Ukir Tirai
 • 4. Sikambang Manih
 • 5. Kudo Manyipak
 • 6. Takuak Kudo Basipak
 • 7. Saluak Laka
 • 8. Salimpat
 • 9. Aka Barayun
 • 10. Kuciang Lalok
 • 11. Pesong Aia Babuih
 • 12. Saluak Laka
pada papan garebek kepala pintu
pada lambai-lambai garebek
pada lambai-lambai di atas garebek
pada dindiang tapi/jendela
pada konsen jendela
pada konsen jendela
pada papan sakapiang di bawah pengadan jendela
pada papan sakapiang di bawah pengadan jendela
pada papan sakapiang di bawah pengadan jendela
camin-camin jendela
camin-camin jendela
camin-camin jendela

PADA TEMPAT-TEMPAT YANG UMUM LAINNYA

Jenis atau Ragam Ukiran : Penempatan atau lokasi Ukiran :
 • 1. Tantadu Manyasok Bungo
 • 2. Itiak Pulang Patang
 • 3. Aka Barayun
 • 4. Aka Duo Gagang
 • 5. Lapiah Batang Jarami
 • 6. Tupai Managun
 • 7. Kalalawa Bagayuik
 • 8. Siku Kalalawa
 • 9. Bada Mudiak
 • 10. Buah Palo Bapatah
 • 11. Bungo Mangarang Buah
 • 12. Paruah Anggang
 • 13. Jalo Takaka/Taserak
 • 14. Kaluak Paku
 • 15. Aka Cino
 • 16. Saik Galamai
 • 17. Kuciang Lalok
 • 18. Lumuik Hanyuik
 • 19. Pucuak Rabuang
 • 20. Tampuak Manggih
 • 21. Labah Mangirok
 • 22. Lumuik Hanyuik/Aka Barayun
 • 23. Alang Babega
 • 24. Itiak Pulang Patang
 • 25. Daun Bodi
 • 26. Aka Cino
 • 27. Sajamba Makan
 • 28. Carano Kanso
 • 29. Siriah Gadang
pada tepi ukiran besar
pada tepi ukiran besar
pada ukiran tengah
pada lambai-lambai
pada lambai-lambai
pada ujung-ujung pekayuan/balok
dibawah kasau dan lain-lain
pada lambai-lambai dinding
pada tepi ukiran
pada tepi ukiran
pada papan dinding
ujung ukir pekayuan / balok
pada hamparan
pada pain dan tiang
pada tempe-tempe panjang
pada les plang
pada pangka ukiran
pada tiang-tiang besar
penutup ukiran
pada gonjong
pada atap penipiran
pada serambi / rumah gonjong
pada tuturan atap
pada lesplank / les tempe
pada dindiang hari
pada pintu
pada dindiang
pada ujuang peranginan
pada ujuang peranginan

Ragam Dan Jenis Ukiran

( 01 )
SINGO MANDONGKAK
JO TAKUAK KACANG GOREANG

Singo mandongkak namonyo ukia
Ukia di papan nan sakapiang
Dirumah gadang sulangko gadiang
Di dalam lumbuang nan bapereng
Asa di Agam Balai Gurah
Kiasan jago pado adaik
Ingek-ingek sabalun kanai
Sadio payuang sabalun hujanIngek-ingek nan di ataeh
Nan di bawah kok mahimpok
Baitu kieh ibaraitnyo
(02)
CARANO KANSO

Carano kanso namonyo ukia
Siriah gadang lingka-balingka
Balingka jo arai pinang
Batukuik dulamak kaco
Kuniang sacoreng di atehnyo
Pananti sutan jolong pulang
Sajamba makan mairiangnyo
Latak diateh pintu biliak
Suko rayo raso dipakai
Sanang siat puti bakuruang
Cupu bakaran basusun nyato
Santo timbakau pakaian adat
Latak di dalam carano kanso
Suatu talatak di tampeknyo
Ukia dikarang tampuak tangkai

Pakaian balai nan saruang
Pariangan jo Padang Panjang
Ukia tuo ukia usali
Warih dek anak Indo Jati
Warih nan indak putuih
Tutua nan samo kito danga

03 )
SIRIAH GADANG

Siriah gadang siriah balingka
Kuniang sacoreng diatehnyo
Baaleh batadah tampan
Hulu adat kapalo baso
Pangka kato hulu bicaro
Panyingkok peti bunian
Pambukak biliak nan dalam
Susunan dari Priangan
Buatan Parpatiah Nan Sabatang
Tidan nan turun dari ateh
Balingka jo mufakat
Balingka jo limbago
Jadi pusako alam nangko Latak diateh pintu biliak
Dijujuang jo mufakat
Dipikua kato baiyo
Barundiang sasudah makan
Batanyo salapeh arak
Siriah gadang manjadi punco
Anak kunci dalam hetongan

Tando adat badiri nyato

 

Nan tampak sirah balingka
Isinyo adat jo pusako
Bapahek diateh papanBaukia ditimbago
Bacacak ateh batu
Manjadi pado zaman

Tando biti adat bapakai

Tinggi nan amban jantan
Dalam juo takasiak bulan

Pandai ukia  di timbago

Pandai pahek pado kayu

Disitu hati mako sanang

Dilahia manahan bandiang

Di bathin manahan tiliak

Nan nyato nampak di mato

Nan bathin dibawo raso

Distulah latak makna siriah

Siriah sahalai nan bagagang
Gagang barangkai jo bungonyo

Bungo nan elok katiruan

Disinan tiruan adat

Di situ limbago tumbuah

Laweh dikambang ka alam nangkoKucuik saleba daun siriahKok rimbun tampak di junjuangan Urek malakek di rumpunyoAka mancakam masuak tanah

Kok lah tampak siriah balingko

Mangundang pintak dengan pinto

Siriah naiak junjungan naiak

Baitu dandamnyo siriah nantun

Lakek di papan nan balariak

Ukiran di rumah gadang

Lukisan adat jo limbago

Jadi pakaian di istano

Manjadi suri tuladan kain

Umpamo ragi nan tadendeng

Dalam bathin budi marangkak

Lahianyo kayu nan balariak

Bathinnyo limbago cupak adat

Adat limbago tempat diam

di alam Minangkabau

Alam takambang jadi guru

( 04 )
BADA MUDIAK
ITIAK PULANG PATANG
Elok susun bada mudiakManyonsong aia samo sakatoArak baririang samo sarasoIndak saiku nan mayalo

Saiyo sakato bakayuah mudiak

Tuah di ateh nan sakato

Cilako kato basilang

Dilukih diateh papan

Diukia di rumah gadang

Rumah gadang sandaran adat

Adat di alam Minangkabau

Indah nian tampak dimato Raso dibawo turun Dilahia bada nan disabuik Di bathin adat jo limbago

Kieh ibarat caro Minang

Adat nan samo kito pakai

Tempe manempe ukia gadang

Salo manyalo dan nan banyak

Baitu latak ragam ukia

Alua patuik, barih balabehnyo

( 05 )
TATANDU MANYASOK
BUNGO JO BUAH NIBUANG
Tatandu samo manyasokBungo satangkai kambang nyarakDibuek ukia langkok-langkokSusun barangkai tatandu bararak

Buah nibuang sato bararak

Bararak sarato jo putiaknyo

Indah ukia jo tatahnyo

Ragam sarato indahnyo

Papan sabalik kagunonyo

Pita jo pilin kabatehnyo

Ukia sabalik nan tampak nyato

Adat bajalin di dalamnyo

( 06 )
LUMUIK HANYUIK
Aka lapuak gagangnyo lapuakHiduik nan indak mamilihah tampekAsa lai lambah inyo lah tumbuahDalam aia bagagang juo

Aia hilia lumuik pun hilia

Walau tasalek di ruang batu

Baguba babondoang-bondoang

Aia bapasang lumuik

Bapiuah namun hiduik bapantang mati

Baitu untuangnyo lumuik

Indak mancari tampek diam

Hanyo manompang jo aia hilia

Indak mamiliah tampek tumbuah

Asa kasampai ka muaro

Usah cameh badan kahanyuik

Baguru kito kalumuik

Alam takambang jadi guru

Lahianyo lumuik  nan disabuik

Bathinnyo adat Minangkabau

Dilariak di papan tapi

Ukiran rumah nan di lua

Gambaran adat hiasan alam pusako salamonyo

( 07 )
BUAH PALO PATAH
Rancak raginyo buah paloDikarek disusun nyatoElok tampaknyo pandangan matoUkia tuturan tumpuan kasau

Balampih jo itiak pulang patang

Basalo jo tatandu manyasok bungo

Raginyo dama tirih bintang gumarau

Baitu tatah lataknyo ukia

Dalam barih cupak adat

( 08 )
TAJI SIAREK
Papan gadang baujuan ukiaUkia bataji jo siarekTalatak di papan perengBuliah di lumbuang nan bapereng

Baik di rumah nan baanjuang

 

( 09 )
PARUAH ANGGANG

Paruah anggang kaluak bakaluakMangkuto di ateh ranggahSuntiangan buruang di rimboRunciang saragam pisau lariak

Pambuek ukia panca ragam

Pakakeh tukang ukia maukia

Tumbuak manumbuak rasuk jo paran

Disinan baukia pamalanggang

Di ujuang papan tumbukkan kayu

Pereng mamereng kayu gadang

Ujuang maujuang kayu taba

Sanan talatak paruah anggang

Baitu suriah barih adat

( 10 )
SALANGKO

Rumah gadang silanko gadiangSalajang kudo balariSawah gadang lumbuang baperengPereng banamo silangko gadiang

Baitu barih balabehnyo

Pereng baukia jo silangko

Baujuang simanggih karek

Talatak di papan taba

Kan ganti ukua dengan jangko

Pambateh didiang sasak basusun

Latak di ateh tampek nan tinggi

Indak buliah karandahan

Ukia banamo ukia tuo

Samo tajadi ju lumbuang nangko

Samo tadiri jo rumah gadang

Samo naiak jo galombang

Samo turun jo gapocong

Indak baumpuak bakeh tumbuah

Gadang tabawo dek pungkamnyo

Tinggi tabawo de ruehnyo

( 11 )
AKA TANGAH DUO GAGANG
Sipasan baranak jantanAnaknyo baranak puloAnak jadih induakpun jadihAnak manjadi induak pulo

Alam bakalebaran

Manusia bakakambangan

Lukisan alam Minangkabau

Ada barasa di Parianagn

Nan samo naiak jo galombang

Samo turun jo kapocoang

ukia gambaran alam bakalebaran

Diukia di kasau gadang

Baitu cancang tarahnyo

 

( 12 )
BUNGO PANCA MATOHARI
JO RANTAK MALAM
Panco ringek di tapi jalanMati-mati mako babuahIngek-ingek anak bajalanLauik sati rantau batuah

Bungo matohari kapunco ukia

Rantak malam lingka ba lingka

Gayo mantohari nan jadi rasiah

Corak bulan mancari aka

Dipetak, ukia dibuekMancari tenggang jo kalakaMaragam bungo sari manjariBaitu alam salingka laweh

Alam takambang jadi guru

Buliah maukia jo maragam

Malukih adat jo limbago

Pakaian alam saisinyo

( 13 )
KUCIANG LALOK
JO SAIK GALAMAI
Bakirim  usah bapitaruahBapasan usah baturutiManyuruah usah bakahandak hatiBana lai picayo tidak

Pitaruah baunyikan juo

Itu nan labiah rang pantangkan

Ukia ragam kuciang lalok

Salo manyalo saik galamai

Latak dipucuak dindiang hari

Disingok di ujuang paran

Parannyo ulua mangulampai

Asanyo di Gudam Balai janggo

Di dalam Koto Pagaruyuang

Ukiran Rajo Tigo Selo

 

Pikia-pikia mangambang katoKato rahasio baandokkanSimpan bakeh nan picayoLamak usah dimakan sajo

Rancak usah capek dilakekan

Ingek dirantiang kamancucuak

Jago di unak kamanaruang

Lalok usah talalu mati

Manyuruak usah talalu hilang

Lamak manih raso galamai

Dalam gatah minyaknyo tumbuah

Ingek dibadan kabinaso

( 14 )
PESONG AIA BABUIAH

Bulek kato dek mufakaikBulek aia dek pambuluahAlua jo patuik tagak ditangahBana nan satu panyudahan

Sapuluah kelek ditampuah

Sabaleh lauik jo buiah

Namun bana hanyo sabuah

Pesong babuih puputan kaliang

Sabuah ujuid jo mukasuik

Dilengong ka suok jo ka kida

Dipakai baso jo basi

Dalam raso jo pareso

Aia luluih aia lah tinggaBana lalu hetongan tinggaNan janiah buliah diminumNan karuah lalu ka hilia

Ukia nan turun dari Saruaso

Payuang panji alam Minangkabau

Basa Ampek Balai nan punyo ukia

Baitu warih nan bajawek

Bapasang di singok jo pasarek

Dindiang hari tupai managun

( 15 )
SIKUMBANG MANIH ( I )

Kambang manih bungo nan muliaTimbalan bungo sari manjariDicaliah gunung maha biruBatangkai babuah labek

Balingka baaka cino

Silang bapiuah di salo daun

Buah manih satandan labek

Mainan bundo, simpanan puti

Panyaru dagang di rantau

Pananti alek nan datang

Ukia diulak Tanjuang BungoPakaian Ranah MinangkabauLatak di muko adaok halaman Ukia nan tagak surang

Puti bakuruan jo aturan

Baitu warih di Gudam Balai Janggo

Kambang tigo buatan tukang

Indah di dalam maliputi

Adat nan nyato bakambangan

( 16 )
SIKUMBANG MANIH ( II )
SIKUMBANG MANIH ( III )SIKUMBANG MANIH ( IV )

SIKUMBANG MANIH ( V )

Kambang manih bungo nan muliaTimbalan bungo sari manjariDibaliak gunung maha biruBabuah babungo pulo

Rajo Bajalan badaulat

Pangulu bajalan basisampiang

Balingka baaka cino

Silang bapiuah kri kanan

Panyalo buah jo putiak

Palingka bungo ka kambang

Kambang manih kulindam suto

Bujang Salamat duo sairiangUrang dalam suruah suruahanPatuah nan indak basisiahSalo manyalo di ukiran

Sisampiang tibo dipakaian

Bitu arak iriangannyo

Baitu barih curiangnyo

Aturan di Ulak Tanjuang Bungo

Bapakai di Gudam Balai Janggo

Ikutan alam saisinyo

 

( 17 )
LAPIAH BATANG JARAMI
Bilalang dapek dek manuaiLapiah balapiah batang padiTapijak dek tapak manuju lampokBakeh lalu tampek bapijak

Tanah lambok, bungin kok rawang

Nak samat padi ka lampok

Elok nampak dek mato

Indah nan lalu kahati

Timbua kalukih papan tuai

Manjala katumbuang sitinjau lauik

Dek arih tukang nan utuih

Lah jadi ukia sampai kini

Latak di panin ukia dindiangPanyalo papan nan tagakMauleh tak mangasanMambuhua tak mambuku

Ukia salayok sabidang dindiang

lapiah jarami tagak di bateh

Baitu arih situkang utuih

Pakaian anak Minangkabau

Pusako Tuan Gadang Pamuncak Alam

Baitu curiang barih adat

( 19 )
RUSO BALARI DALAM RANSANG
Ingek-ingek jago-jagoKana diri kanalah badanTanduak bacapang kaki nan haluihKaruik maruik samak sameto

Ingek juo sabalun kanai

Kulimek sabalun habih

Dalam hiduik di dunia ko

Banyak sansaro nan katumbuah

Ingek tasumbek jo tasanduang

Arih jo bijak ka dipakai

Ulemu dalam paham bakunci

Bapakai ukua jo jangko

Salamat badan kasubarang

Ukia nan turun dari Tampuang tangkai

Pariangan Lapan Koto nan Ampek Koto

Diateh nan Ampek Koto Dibawah

Pasangan di dakek pintu katurun

Palapeh dagang kabajalan

( 20 )
KALUAK PAKU KACANG BALIMBIANG
Kaluak paku kaca balimbiangTampuruang lenggang lenggokanBawo manurun ka Saruaso

Tanam siriah jo gagangnyo

Anak dipangku kamanakan di bimbiang

Urang kampuang dipatenggangkan

Tenggang nagari jan binaso

Tenggang sarato jo adatnyo

Ukia nak rang Saruaso

Dibuek anak Balai Salasa

Sonsong runuik Sungai Pagu

Baitu curiang barih rang dahulu

Anak bapangku kamanakan babimbiang

Samo dibawo kaduonyo

Arif manganduang bijak bicaro

Kini basuo dalam ukia

Latak di rasuak paran dalam

Disalasa balai-balai

Baitu tutua rang dahulu

( 21 )
BUNGO DUO TANGKAI
JO BUAH PINANG-PINANG

Ukia tungga buah pinangBapetak papan tampek diamBungonyo duo tangkai sajo

Sanang batenggang di nan lapang

Adat limbago tampek diam

Santoso alam saisinyo

Kiasan adat bungo pusako

Di dalam alam Minangkabau

Maukia di papan laweh

Elok arak di hari paneh

22 )
BUNGO TARATAI DALAM AIA
Taratai, bungo tarataiTalipuak di dalam tabekUsah picayo daun takampai

Di dalam lunau urek takabek

Ukia di aliah ateh papan

Ujuang ukia talipuak layua

Badannyo buliah jo nan lain

Lataknyo di ateh alua patuit

Condoang mato kan nan rancak

Condoang salero ka nan lamak

Nan tampak papan baukia

Bathinnyo adat jo pusako

Babedo lahie jo bathin

Talampau bathin kalihatan

Baitu suriah barih adat

( 23 )
DAUN BODI
Daun bodi nago taranBadaun babubgo puloTampek balinduang kapanehan

Dek rajo nan dahulu

Samaso di Dusun Tuo

Daun di buek jadi ukia

Bacampua campua jo akanyo

Buliah di latak di nan petak

Di ujuang bakipeh ambai-ambai

Tandonyo santoso alam nangko

Asa ukia di daun tuo

Di Limo Kaum Duo Baleh Koto

Sambilan Koto Di Dalam

Ukia rang Bodi Caniago

Dek pandai tukang maukiakan

Jalan pisau lariak balariak

Di dalamnyo adat maha mulie

Kok singkek bari bauleh

Sakapa jadikan gunuang

Satitiak jadikan lauik

Tariklah isi maknanyo

Usah diliek nyato sajo

Baitu warih kito jawek

( 24 )
DAUN PULUIK-PULUIK

Puluik-puluik tumbuah di parakBabuah lai, mamakan tidakPauitan kambiang, tambang taranak

Tangah padang puputan angin

Kok gadang kagalang tabuah

Tabuah pusako di Pariangan

Kok pupuih di surek, di batu tingga juo

Kok habih tumbuah puluik-puluik

Dalam ukia tingga juo

Ukia banamo puluik-puluik

Latak di ujuang bakeh sudah

Ujuang rasuak ujuang paran

Baitu latak tatahnyo

Asa di Batipuah Pariangan

Di Sumpu Batu Taba

Baitu warih cupak adat

( 25 )
GAJAH BADORONG

Gajah gadang ta dorong laluPilanduak mati tasapikSalisiah basa samo basa

Paduko tagak di tangah

Gajah dilukih aka bagaluang

Bungo tasapik dalam guluangan

Itu nan tando balarangan

Dek adat nyato batagah

Dek syarak nan jauh bana

Di latak diateh papan data

Tampek nan tarang kalihatan

Nak jaleh dek nan banyak

Pamimpin indak buliah basalisiah paham

Hambo rakyat bapantiangan

Baitu barih nan tabantang

Asa ukia di Luhak Agam

Kambang di alam Minangkabau

( 26 )
RAJO NAN TIGO SELO

Rajo bajalan badaulat

Pangulu bajalan basisampiang

Anjuang perak anjuang suaso

Kaduduakan rajo tigo selo

Diukia singok dindiang hari

Lukisan bungo tigo tangkai

Diapik daun baaka pulo

Apik barapik daun haluih

Sakik tampek mintak tawa

Damam bakeh mintak ubek

Lambangnyo Alam Minangkabau

Tampek gantiang mintak putuih

Biang tampek kamamutuih

Hukum syarak nyato lazim

Hukum adat basumpah sati

Ukia di Luak Tanah Data

Baitu warih nan dijawek

Lukisan alam nan santoso

Lunak langgam barihnyo jaleh

Banamo rajo tigo selo

Ukia di ateh papan sakapiang

Langgam di Bodi Caniago

( 27 )
TUPAI MANAGUN

( I )

( II )

Tupai managun namonyo ukia

Ukia diradai nan di tapi

Latak di ateh tampek nan tinggi

Di ujuang paran nan di singok

Dakek calekak padang basentak

Ukia di Luak Tanah Data

Turun ka Alam Minangkabau

( 28 )
AYAM MANCOTOK DALAM TALAM

Ayam panaiak bundo kanduang

Makan di ateh tapak tangan

Kini dialiah kadulang talam

Ciek dicotok ampek taserak

Dilukih jo ukia bungo cino

Di ateh papan nan balariak

Banamo ukia bungo janggi

Diagak mako diagiah

Salah cotok bapantiangan

Baitu ragam ukia nantun

Kieh ibarat nan isinyo

Tujuah pangaja pado kito

Kiasan di rumah gadang

( 29 )
SALUAK LAKA

Saluak nan jaleh bakaitan

Laka basauh jo baukuran

Silang bapiuah di dalamnyo

Aleh pariang jo balango

Panadah angek jo dingin

Panatiang kuma baarang

Palatak tambika nan kapacah

Nan sanang talatak di tampeknyo

Buliah katangah jo katapi

Baiak di ateh ruang tangah

Dari muko lalu ka ujuang

Laka nan indak dapek tingga

Basauk untuang jo bagian

Lahia jo bathin di dalamnyo

Lahianyo aleh tambika

Bathin mangaik kaukuran

Balah sapiahan jo karek kuduangan

Bapantang putuih di dalam adat

Bagaikan apo nan lah tumbuah

Kok jauah jalang manjalang

Kok hampia silau manyilau

Kaik nan indak dapek sangkah

Tali nan indak buliah putuih

Putuihnyo antaro batenggang

Dilukih di ateh papan

Dibarih mako dipahek

Jadi ragam bungo janggi

Nan sakaki samundan panuah

Jadi hiasan di rumah gadang

Bagaluik galuang jo siku

Antah siku di ateh galuang

Antah galuang manitih siku

Aka manjadi pangka ragam

Bungo manyumbua di nan putuih

Di dalam bungo putiak marangko

Ujuang jo pangka nan tak tampak

Awal jo akhia nan tidak kalihatan

Baitu ragamnyo saluak laka

Lataknyo di dalam tingkok

Nak tarang tampak dimato

Nak baguru bujang jo buatan

Dagang nak jan salah sangko

Urang di rantau saruannyo

Alam takambang jadi guru

Imbau maimbau dalam bathin

Japuik manjapuik dalam raso

Saluak laka namonyo ukia

Dilariak nan rang Balai Gurah

Ukia nan turun dari aka

Dilingkuang alua jo patuik

Lahia jo bathin ado maknanyo

Utang di kito manguasai

( 30 )
PISANG SASIKEK

Pisang sasikek masak mudo

Latak di ateh dulang

Panjang jo singkek paulehkan

Pandai nan usah mangupalang

Baburu ka padang data

Dapek ruso balang kaki

Baguru kapalang aja

Bak bungo kambang tak jadi

Ukia banamo pisang sasikek

Latak di ateh tingkok paninjauan

Dindiang ari nan barangin

Tando maninjau jo manyuruak

Maukua dalam jo dangka

( 31 )
KUDO MANYIPAK DALAM KANDANG

Kandang sampik kudo panyipak

Kapuran gadang pado asok

Sipak manyipak bakuhampeh

Tinggi aia pado ruok

Pantangan adat Minangkabau

Baitu kieh jo ibarat

Usah maangok kalua badan

Pantangan adat sajo galo

Ukia di tapi bawah tingkok

Papan sakapiang dindiang tapi

Baitu tutua tukang lukih

( 32 )
SALIMPAT

( I )

( II )

Salimpat namonyo aka

Lapiah bapiuah jo asam puyuah

Abih tenggang jo kalaka

Lauik panuah danau malimpah

Ukia di muko dindiang tapi

Panagua alek jamu datang

Di bawah tingkok manambah ragam

Tando ibarat pado nan ado

Kayo di aka sarato budi

Dalam bapantang kaajuakkan

Dangka nan tidak kasubarangkan

( 33 )
TANGGUAK LAMAH

( I )

Bamulo ukia ka nan dikarang

Alam takambang jadi guru

Latak di muko kahadapan

Di ateh papan nan sakapiang

Di bawah tingkok nan di tapi

Nan elok kamari pai

Nan bak tangguak lamah bingkai

Lapang sampik gaung nan ado

Sasuai sajo dianikan

Baitu langgam tangguak lamah

Dek pandai situkang ukia

Duo tigo ragam dibuek

Ampek limo pamanihnyo

Elok arak dihari paneh

Elok lenggang di jalan data

Hilang baso tak bapitih

Hilang rono dek panyakik

Kok maukia di papan laweh

Baratuih ragam nan dapek

Baitu tatah barihnyo

( 34 )
HARIMAU DALAM PARANGKO
K

Kiasan harimau dalam parangkok

Bungo aka nan diukia

Lah basaluak balaka pulo

Sudah bapiuah bapilin pulo

Ukia banamo ukia gadang

Kieh ibarat nan isinyo

Latak di dindiang ukia pintu

Manuruik tutua nan didanga

Ukia rang Agam Balai Gurah

Manuruik tatah barih adat

( 35 )
JAREK TAKAMBANG

Anak kanduang sibiran tulang

Jarek samato bundo kanduang

putuih jo apo kan diuleh

Paham urang satangahnyo

Mananti di nan gantiang

Jarek sarupo jo jarami

Di lukih di papan tapi

Galuang bagaluang aka cino

Kiasan jarek nan tatahan

Paringatan kapado nan basamo

Usah lalai sarato lengah

Usah lalok talalu mati

Manyuruak jan talalu hilang

Ingek bangek sabalun kanai

( 36 )
JALO TASERAK

Jalo taserak di nan dangka

Ikan lari ka nan dalam

Alek bak kato urang sipangka

Intan talatak di nan kalam

Alek bapanggia mangko tibo

Buruak nan datang bahambauan

Barek ringan saiyo satido

Musuah nan indak ba imbauan

Ukia laweh balingkaran

Panutuik pagu nan di ateh

Hiasan langik-langik kabasaran

Tando basuriah basalasaran

Laweh nan ado basibiran

Kabuang nan ado bakarek-an

Tumbuah diadat barungguan

Tibo di syarak samo bajaniah-an

Alam santoso tampek badiam

( 37 )
JAMBUA CAWEK RANG PITALAH

Kabek sabalik buhua sentak

Tibo rang punyo lapeh sajo

Tibo diadat bateh jambua

Baso jo basi di dalamnyo

Cawek dibari nan bajambua

Kiasan adat maha mulia

Jangan basuo bidal adat

Putuih kalawan rampuang hiduang

Tando bakato lamak manih

Rundiang nan usah lalu landang

Usah bakato sabuah sadang

Tidak marantak mahantam tanah

Dibuek ukia di rumah gadang

Pisau sarauik bulek talua

Pandai maukia kandirian

Ukia diasah nak rang Pitalah

Baitu asa mulo jadi nyo

( 38 )
RAMO-RAMO INGGOK DI UJUANG KAYU

Ramo-ramo sikumbang jati

Katik endah pulang bakudo

Patah tumbuah hilang baganti

Pusako lamo baitu juo

Ramo-ramo inggok di ujuang

Limpapeh rumah nan gadang

Ancang-ancang di nagari
Mainan rumah nan gadang

Aka jua kabatang ukia

Buah jo putiak di ujuangnyo

Salo manyalo daun rimbun

Putiaknyo manyumbua di kalupak

Bungonyo kambang bak kapak ramo-ramo

Hinggoknyo di ujuang putiak

Kayu banamo aka budi

Budi marangkak dalam itu

Dek arif tukang maukia

Jadi hiasan rumah nan gadang

Jadi mainan Puti Bakuruang

Pusako dek Alam Minangkabau

Asa nan dari tukang tuo

Sasian Cati Bilang Pandai

Ajaran Tantejo Garhano

( 39 )
LABAH MANGIROK

Sabondoang lalu satampuah suruik

Sakali tabang samo inggok

Malayok tabang mandanguang-danguang

Balun lai tau tujuan nyato

Namun tabangnyo basuko rio

Sambia malagu mandanguang panjang

Tabang ciek, tabang kasadonyo

Saulang tinggi nan dituju

Di tangah hutan rimbo rayo

Labah manyasok ragam bungo

Aka jua ka batang ukia

Daun jo bungo maragami

Manganduang aka duo parkaro

Lahianyo aka di dalam hutan

Bathinnyo aka dalam kapalo

Aka budi tabang marangkak

Baso basi ereng jo gendeang

Aka labah aka nan endah

Budinyo baiak dituladani

Tasirok darah tukang ukia

Pisau sirauik main ujuang

Dilapeh ka papan ukia

Manjadi ukiran labah mangirok

Ajaran Tantejo Garhano

Aturan Cati bilang Pandai

Di Pariangan dahulunyo

Raso basatunyo labah mangirok

Manjadi guru tuladan kito

( 40 )
KIJANG BALARI UNTUAK MANYURUAK

Alam takambang jadi guru

Budi marangkak dalam raib

Dipandang kijang di dalam rimbo

Dikaja musuah samo binatang

Takuik bacampua dengan rusuah

Lamah gumalai garak jo garik

Aka bamain dalam itu

Dek lihai tukang nan diutuih

Ilham tibo di dalam pandangan

Mailia ukia ka ujuang pisau

Manggamba dalam lukisan

Bamain misa jo umpamo

Bukan kijang tibo diukia

Buah jo bungo balinduang daun

Aka manjadi batang ukia

Latak dipapan rumah tanggo

Bidang nan laweh papan ukia

Bamain mungkin jo patuik

Adat nan indak buliah tidak

Putiak manyuruak dalam daun

Raso umpamo putiak jo buah

Indah talamun dalam itu

Asa nan dari sari manjari

Bungo dilereng gunuang marapi

Harum sataun palayaran

( 41 )

SIKU-SIKU JO BUNGO LADO

( I )

( II )

Rang Padang ma-anik banang

Mandi basiram bungo lado

Usah dirantang panjang-panjang

Ambiak sakiro kapaguno

Siku-siku basagi ampek

Pucuak rabuang bari ujuangnyo

Baitu siku pagaran rapek

Nak jan ruyuang mamatah juo

Saik ajik jo galamai basagi ampek

Aturan adat jo limbago

Diansua jalan basilambek

Nan bana usah di paduo

Kieh ibarat papan ukia

Adat limbago nan isinyo

Taserak buliah taserai

Adat bahinggo jo babateh

( 42 )
TIRAI RANG AMPEK ANGKEK

Di lingkuang paserek jo pasebang

Salilik biliak nan dalam

Kacubuang bungo baputiak

Harum sarupo sari manjari

Asa nan dari Ampek Angkek

Agam Biaro Balai Gurah

Liuak bapilin aka jo daun

Di dalam daun putiak manyumbua

Alamaiknyo mudo mangucambah

Barulah tuo mamakan ragam

Batindak budi jo aka

Balimpah baso jo basi

Endah di dalam itu pulo

Tandonyo rumah barajo Qali

Tibo di kampuang barajo mamak

Rumah gadang batunganai

Di lingkuang adat jo pusako

Pusako Agam balai Gurah

Di dalam Alam Minangkabau

( 43 )
SIKU KALALAWA BAGAYUIK

Ukia kalalawa nan bagayuik

Siku basuduit kaki jo sayok

Siang lalok malam bajago

Lalok bagayuik jo kukunyo

Ukia di dalam kieh juo

Namo tasabuik kalalawa

Ukia aka nan basiku

Bungo baruntun jo daunnyo

Latak diateh papan singok

Salo-basalo tupai managun

Padang basentak tigo selo

Ukia rang Sumpu jo Batipuah

Buliah talatak di lambai-lambai dindiang

Dindiang ari samo di dalam

( 44 )
AKA BARAYUN

Aka barayun namonyo ukia

Ukia maliuak jo malambai

Piuah bapilin lamah malayok

Mahimbau marayu jauah

Aka jo budi nan malayok

Alam takambang guru mulia

Asa nan dari Agam Biaro

Canduang Koto Laweh

Manuangg ulu bicaro

Pisau sirauik nan maukia

Tukang nan utuih pandai ukia

Indahnyo baso nan malukih

Baiknyo budi nan ma-isi

Dilukih di papan ukia

Dipakai di rrumah tanggo

Mungkin jo patuik jadi ukuran

Baitu langgamnyo aka barayun

( 45 )
AKA CINO SAGAGANG


Ukia aka induak ukiran

Gambaran hiduik sa-alam nangko

Aka nan jadi isi buahnyo

Nan tampak aka bapiuah

Kieh ibarat nan bapakai

Pakaian adat jo limbago

Asa mulo dahulunyo

Cino manjadi bandiangan

Aka labiah, bicaro tajam

Baguru barajo maso itu

Dilukih kayu sabilah

Kiasan pilin aka cino

Dalam batang rueh manyalo

Disalo daun baaka pulo

Ilia mudiak aka manyalo

Ka ateh ka bawah pucuak mangulai

Badaun sambia manyalo

Liauk bak cando kaputuih

Leoh bak cando kakusuik

Namun pucuak manyumbua juo

Kok hiduik di aia hilia

Manjala di junjuangan siriah

Kok tinggi di batang urang

Bitu hiduiknyo aka

Aka mangulai mangucambah

Paham hakikat pagunokan

Tamat

5 pemikiran pada “MOTIF UKIRAN MINANGKABAU

 1. assalammualaikum bapak, sebelumnya perkenalkan dulu nama saya aisyah. mahasiswa s2 di upi Bandung asal saya dari padang.. kebetulan tesis saya terkait motif ukiran.. boleh saya dapat informasi sumber nya atau buku tentang ukiran Minangkabau. atau boleh saya minta no kontak bapak yg bisa dihubungi. sebelumnya terima kasih pak

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s